Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023

ΑρχικήΠεριφέρειεςΠεριφέρεια ΠελοποννήσουΧορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε πολίτες που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα της...

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε πολίτες που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 26ης Ιανουαρίου 2023

Ο  Δήμος  Ανατολικής Μάνης καλεί τους ενδιαφερόμενους που επλήγησαν οι κύριες κατοικίες τους από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 26/01/2023 να υποβάλουν αιτήσεις χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης.

Προθεσμία   υποβολής   αιτήσεων  έως   25/02/2023.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Α. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΤΟΥΣ.

 1. Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Δήλωσηφορολογίαςεισοδήματος (ΕΝΤΥΠΟ Ε1) τελευταίουφορολογικούέτους για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένηςκατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πολύτεκνες οικογένειες)
 5. Απόφαση έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή βεβαίωση χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ, εφόσον είναι άτομα με αναπηρία και λαμβάνουν προνομιακό επίδομα (όταν στην οικογένεια υπάρχουν άτομα με ειδικές ανάγκες).

Β.  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΛΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ  ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ .

 1. Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (ΕΝΤΥΠΟ Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους για την επιβεβαίωση της κυρίας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας.

4.Της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσηςΣτοιχείων Ακινήτων  (ΕΝΤΥΠΟ Ε9), συνοδευόμενης από υπεύθυνηδήλωσηστην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.

(ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟΥ ΕΝΟΣ, ΛΟΓΩ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ, Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΞ΄ΑΥΤΟΝ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ.

Γ.  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΜΟΝΙΜΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ.

 1. Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

3.Γνωμάτευση -ΒεβαίωσηΔιευθυντήΚλινικής Νοσοκομείου Ε.Σ.Υ., στην οποίααναφέρεται ότι ο αιτών ή αιτούσα υπέστη μόνιμη σωματική βλάβη, η οποία προκλήθηκε εξαιτίας φυσικής καταστροφής.

 1. Γνωμάτευσης ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ για το είδοςτης πάθησης, το ποσοστόαναπηρίας και την διάρκεια της.
spot_img

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ